Tủ ATS chuyển hai hoặc nhiều nguồn điện lưới

Mô tả

Các chức năng chính của tủ ATS :

–          Mất nguồn chính => tự động chuyển sang nguồn phụ

–          Có nguồn chính trở lại => Tự động chuyển về nguồn chính sau một khoảng thời gian cài đặt.

–          Bảo vệ điện áp các nguồn chính và dự phòng: quá áp hoặc quá dòng

–    Bảo vệ quá dòng, quá tải, chạm đất các nguồn.

–   Bảo vệ mất pha lưới, mất pha trung tính…

 Các khoảng thời gian điều chỉnh:

–  Thời gian chuyển sang nguồn phụ khi mất nguồn chính : 2-60 s.

– Thời gian chuyển về nguồn chính từ nguồn phụ : 2 – 60s

– Bảo vệ điện áp nguồn chính và phụ : 180VAC – 240 VAC

– Kết nối mở rộng điều khiển từ xa:

 + Lựa chọn nguồn cung cấp qua Internet, phần mềm trên PC, SMS,…

 + Báo trạng thái nguồn qua internet, SMS, software…