Tablo cho máy phát điện, động cơ Diesel

3,500 

Hộp tủ điện cho động cơ Diesel, bơm Diesel, máy phát điện.

Hệ cơ học hoặc dùng bộ autostart.

Mô tả