AVR kích từ gián tiếp – máy phát phụ

1,000,000 ₫

Bộ ổn áp điện áp đầu ra cho máy phát điện, loại máy < 375kVA dùng máy phát phụ

Mô tả sản phẩm

Chỉ sử dụng cho máy có kích từ phụ ( gọi là kích từ đuôi ).

– Sử dụng cho máy từ 1kva – 500kva

HOẠT ĐỘNG :
Bộ AVR được thiết kế để hoạt  động trên nền từ dư ban đầu cung cấp cho phần động lực  ≥ 5 VAC . Khi cấp nguồn thì bộ AVR nhanh chóng cung cấp   nguồn kích từ để  điện áp máy phát đạt đến trị số định mức và ổn định ở trị số này dù đang không tải hay tải đến công suất định mức .

Đặc Tính Kỹ Thuật:

Nguồn điều khiển (Sensing input) 220VAC 1 phase 2 wire
Loại nguồn điều khiển ( Sensing model ) RMS ( 1 hoặc 2 phase )  50 Hz / 60 Hz
Nguồn động lực (Power Input) 180- 240VAC 1 phase 2 wire
Điện áp kích từ (Output) Max 90 VDC
Dòng điện kích từ ( Current ) Continuous  10A

Intermittent 15A for 10 sec

Điện trở cuộn kích từ (Hot field Resistance) 12Ω – 100Ω
Độ ổn định điện áp ( Voltage regulation ) < ± 0,5% (With 4% engine governing )
Từ dư để mạch hoạt động ( Volt build-up ) Residual voltage at AVR terminal > 5VAC
Kích thước ( Dimensions )
Biến trở chỉnh Volt ngoài  ( Ext Volt Adj ) 10% with 1kΩ / 1watt trimmer
Có chức năng Hòa Đồng Bộ   
Bảo vệ dưới tần số (Under Frequency Protection) Ngưỡng bảo vệ board dưới tần số ( F/V )

45HZ  nếu tần số máy phát : 50 HZ

55HZ  nếu tần số máy phát : 60 HZ

Nhiệt độ hoạt động (OperatingTemp) – 10°- 70°C