Cầu dao phụ tải LBS Korea

Cầu dao phụ tải hãng S&S Korea, cách điện bằng khí SF6, gồm loại điều khiển từ xa, và điều khiển bằng tay.

Hiển thị kết quả duy nhất